Det er yderst vigtigt at nævne at Halloween krabber er landlevende og kan derfor drukne hvis de udelukkende går i et vandbasin/akvarie.

Dansk Navn: Halloween krabber

Slægt: Gecarcinus

Art: Gecarcinus quadratus

Levesteder for Haloween Krabber:

Halloween krabber kan findes helt fra den mexikanske golf til Costa Rica og de Caribiske øer. Halloween krabber lever i nærheden af vand, og vandet er vigtigt for krabben da det er med til at holde dem deres gæller fugtige. De er dog til tider fundet langt inde på land, langt fra vand.

Fakta om Halloween Krabber:

Halloween krabber er glimrende hobby dyr. Det er en yderst flot krabbe som kan opnå en alder på 7-10 år i fangenskab, såfremt de går under de rigtige forhold. Krabberne kan fint gå sammen hvis der er plads og mad nok. Opdræt af krabben i fangenskab skal desværre regnes for værende næsten umulig da hunnen vil ligge sine æg i salt vand, og her klækker laverne hvor de vil gennemgå flere cyklusser før de går på land. Krabben vokser til en størrelse på 7-12 cm. Er man yderst heldig kan den blive større.

Terrariet:

Terrariet skal tilpasses mængden af dyr der skal gå derinde. Det anbefales at terrariet måler 50x50x50 cm til et par og gerne større. Det er vigtigt terrariet indrettes således at krabberne kan grave godt i bundlaget, dette er med til at stimulere krabbens naturlige adfærd. I naturen vil krabben grave gange op til 1,5 meter.Bundlaget bør være fugtigt hele tiden, ikke vådt men fugtigt. Man kan lave en kombination af sand blandet med kokushumus eller spagnum mos.Terrariet må gerne indrettes i højden da krabben også ynder at kravle. Dette kan gøres med grene, korkrør eller andet med en ru overflade der gør det muligt for krabben at kravle. Rør og grene kan evt beklædes med spagnum mos og holdes fugtigt ved at forstøve det.

Vand & foder:

Der er flere muligheder for opsætning af vand delen inde i terrariet. Man kan have en stor vandskål, to små, eller 50% vand del og 50% land del. Det er med Halloween krabber som med langt de fleste krabber, de tåler ikke forurenet vand, og det skal derfor skiftes ofte for at holdes rent. Vandskålen vil være den nemmeste løsning men måske ikke lige den pæneste. Man kan evt vælge at sænke vandskålen ned i bundlaget for at skjule den. På den måde kan man også være med til at sikre sig at krabben ikke drukner da den har nemt adgang til og fra vandet. Halloween krabber er omnivore. Det vil sige at den æder stort set alt den kan komme i nærheden af. Dog er størstedelen af dens føde vegetabilsk. I fangenskab kan føden bestå af frugt, grøntsager, mælkebøtteblade osv. Det er en god ide at give et tilskud af animalsk protein. Det kan blandt andet være fisk, fiskefoder (flagefoder) osv. Der bør suppleres med kalk ved hver fodring. Kalken i pulverform drysses let på foderet og der bør være en sepiaskal inde i terrariet som krabberne kan benytte, hvis de har behov for det. Ikke spist foder bør fjernes dagen efter og man kan evt fodre mindre ved næste fordring for at minimere spild.

Lys, varme & fugt:

Temperaturen bør være 25-29 grader. Det er vigtigt krabben har mulighed for at gemme sig. Fugtigheden skal være relativ høj, mellem 70-85%. Lys vil være med til at give krabben en fornemmelse af døgnrytmen. Der er ingen specielle krav til lyset

Aktivitet:

Krabben er nataktiv, men kan vendes til at komme frem ved fodringer.

Forfatter:

Anders Højbjerg


Acceptér

Denne side bruger cookie for at forbedre din handle og brugeroplevelse. Ønsker du at læse mere om hvordan vi bruger cookies og vores politikker omkring dette så klik her