Melorm

Der er 16 varer.

Melorm er et af de mest brugte foderdyr inden for dyrefoder til fugle, krybdyr og fisk.

Melorme findes både som tørrede og levende individer, det latinske navn er tenebrio molitor.

Viser 1 - 16 af 16 varer

Hvad er en melorm?

Melormen er i virkeligheden ikke en orm, den lever heller ikke kun af mel, men den har tidligere været et stort problem som skadedyr i kornstof handlen.

Det som bliver betegnet som en orm er i virkeligheden en larve mere bestemt en billelarve.

Melorm er nemlig larvestadiet til melskrubben som er en lille sort bille.

Billen lever samme sted som larverne af denne og spiser det samme som melorme gør.

Den kan du se på billedet her under.

 

Hvordan passes en levende melorm?

Melorm er utroligt lette at passe, faktisk er de et af de letteste foderdyr at få til at yngle i fangeskab og også et af de letteste foderinsekter at opbevare, da de er utroligt hårdføre.

Men samtidig med at de er utroligt hårdføre er melorme også utroligt skrøbelige hvis du gør noget forkert.

Foderet er en af de ting som virkelig fejler for mange.

Jeg har forsøgt mig med forskellige ting og undersøgt flere forums på dette område samt snakket med top producenter på området.

Det som jeg har lært er at ideen om at lave melorm på økologiske grøntsager og frugt, som nogle mennesker påstår kan lade sig gøre ikke er muligt.

Grunden er simpelt hen at der kommer skimmelsvamp i dine melorm og derved dør larverne og billerne.

I stedet for økologisk grøntsager og frugt bør melorm opdrættes på knuste kornprodukter så som hvede, havre, byg eller sojaskrå.

Blandingen bør være grov og luftig, samtidig bør kosten være varieret for at give dyrene den bedste fodersammentætning til de dyr der skal spise dem.

Dette betyder at du bør bruge flere typer af kornstoffer til dine melorme for at de får den helt rette sammentætning.

Mange ender med at give deres melorm hvedeklid som er skaller fra hvede kernerne af, det er super billigt og melormene lever fint på det.

Foderværdien er dog ikke specielt optimal og derfor anbefales det heller ikke at bruge som hovedfoder til melorm.

Væske skal melorme også have for at kunne fungere.

Som alle andre insekter er melorm også afhængige af væske for at kunne indtage føde, får de ingen væske kan de ikke indtage føde og derved kan de heller ikke vokse.

Her er det at der flere steder på nettet står at man kan fodre dem med økologiske grøntsager og frugt.

Dette øger chancerne betydeligt for skimmelsvamp i din melorme kultur.

Min erfaring siger mig at ved at fodre med gulerod og give 1-2 stk. pr. kg. får dine melorm den mængde væske de har behov for og du undgår skimmelsvamp i kulturen.

Guleroden smides direkte ned i kulturen ikke noget med at lægge den på et stykke pap.

Opbevaring af dine melorm er også en af de ting du skal have med i dine overvejelser når du vil starte en produktion af melorm eller bare have dem at fodre med.

Opbevaring af melorm skal helst ske i en plastik beholder alla en bedroller eller anden form for plast beholder.

Melormene skal helst ikke ligge i et lag der er mere end max 1.5 cm – 2 cm uden foder.

Grunden til dette er melorm udvikler varme når de ligger meget tæt, dette gør at dyrene dehydrere ved den høje varme og derved dør nogle af dem.

Dette skaber mere varme og flere bakterier, hvilket fører til endnu flere døde melorm.

Til sidst er hele kulturen død og du kan ikke gøre andet end at smide dine melorm væk.

Ved at holde dine melorm i en plast beholder med max 2 cm orm plus foder i vil dette ikke ske med mindre du udsætter dem for direkte sollys og dermed en unødig høj opvarmning.

Plast beholderen skal være åben for at der ikke dannes kondens som derved slår dine melorm ihjel.

Du kan købe bakker specielt udviklet til opbevaring og avl men en almindelig stor plast beholder købt i brugsen er ganske udmærket.

Hvordan laver man melorme?

Melorme er som tidligere nævnt en larve af billen kaldet melskrubbe, for at få dem til at formere sig kræver det en jævn temperatur som mange andre insekter.

Men for at kunne formere melorm skal du først vide noget om en melorms stadier.

Selve melorm larven starter som et æg, ægget er bønne formet, hvidt og på størrelse med et støvkorn.

Inkubations tiden er ca. 3-4 uger før den lille melorme larve kommer ud af ægget.

Efter dette begynder den lille melorm at spise det omkringliggende medie som skal bestå af kornprodukter alla hvede, havre, byg eller sojaskrå.

Er du i den situation at du ikke lige kan få fat i noget hvede, havre, byg eller sojaskrå så kan almindelig havregryn sagtens bruges og vil give nogle gode melorm.

Melorm er som alle andre insekter hvirvelløse dyr, dette vil sige at de ikke har en rygsøjle men at de skifter deres ydre skellet.

Det såkaldte exo skellet skifter melorm typisk 10-20 gange inden de går i puppestadiet.

Du kan se et billede her under af en melorm der har lige har skiftet exo sellet og en som er fuldt hærdet op igen.

 

 

Efter sit sidste hamskifte går melormen i puppestadiet, her gør den lige som en sommerfugle larve hvor den kommer til at ligne lidt en rummand.

melorme har i dette stadie ingen bagdel eller mund så den spiser ikke, den har ben og vinger men kan ikke bruge dem.

Det eneste en melorm kan gøre i dette stadie er at vride sig hvis man rør ved den.

Melormen bruger i dette stadie alt sin energi på at udvikle organer og andre ting til dens voksne bille stadie.

Dette stadie er melormen i, i ca. 1-3 uger, se billede her under.

 

 

Op til 3 uger efter kommer den voksne melskrubbe ud af sin puppe.

Det sidste stadium af en melorms liv er som den mørke bille kaldet melskrubben, dette stadie varer en til tre måneder.

Melskrubben vil når den kommer ud af puppen være hvid med et blødt eksoskelet. Når dens ydre er hærdet, bliver den brun og derefter sort. Melskrubben har hårde vinger, men det er ikke i stand til at flyve.

Efter cirka en til to ugers voksentid begynder melskrubben at parre sig og reproducere. Et par dage efter parring vil hun melskrubben grave ned i jord eller medie og lægge æg. Melbiller er produktive og hunner kan lægge hundreder af æg under deres voksne liv.

Herunder kan du se et billede af den voksne melskrubbe.

 

 

Melorm formerer sig bedst ved en jævn temperatur på 22 -24 grader, de udvikler selv en del varme så det er derfor vigtigt at få styret temperaturen nogenlunde.

Overophedning fører til at kulturen går i stå og flere dyr dør af dehydrering.

Dette tiltrækker bakterier og andet hvilket kan føre til at kulturen går til.

For at holde kulturen sund er er det ind i mellem vigtigt at få sorteret kulturen.

Dette kan ske med en si men gør det kun hvis du mener den trænger kraftigt og behold mediet efterfølgende da der kan lægge æg i mediet.

Ved større melorm opdræt sorterer man billerne fra når de klækker og putter dem i kasser for sig selv hvor de kan lægge deres æg.

Derefter får man en bakke med melorm som er såkaldte slagte dyr.

Det kan derfor være vigtig hvis du vil opdrætte dine egne melorm at du har en 3-4 forskellige kasser kørende hvor du kan høste fra og opdrætte i.

Som du nok kan læse er det en langsommelig proces at opdrætte melorme og somme tider så er det dyrere at opdrætte selv end det er at købe dem ude fra.

Dette skal du derfor have med i mente når du overvejer at begynde at opdrætte dine egne melorme.

 

Vidste du at melorme kan holde i op til 4 uger i køleskabet?

Melorm er som tidligere nævnt et af de foderdyr som kan holde til mest og de kan sagtens køles ned, på den måde holder de faktisk bedre.

Det der sker med melorm når de køles ned er at de går i en form for dvale.

Melorm spiser selv om de er i dvale, de indtager ikke så meget men de indtager dog noget, det er derfor vigtigt at du fodre dem inden du kommer dem på køl.

Melormene vil derved kunne holde meget længe uden at de går i billestadiet og de fleste mennesker vil kunne nå at få brugt deres melorm inden de bliver ubrugelige biller.

Melskrubber er nemlig ikke brugbare som foder fordi de udskiller et sekret som er surt og derfor vil langt de fleste dyr ikke spise dem.

Derfor vælger mange melorms opdrættere også at køre deres melorm på køl så de kan holde længere.

Det sker tit at man ser melorm fra forhandlere som ikke er specielt gode, dette skyldes mange gange at melormene under transport er brændt sammen og derfor er de ikke specielt gode dem der er tilbage.

Dette undgår professionelle producenter ved at enten køle melormene inden transport eller at lægge køleelementer i pakken inden afsendelse om sommeren.

Så ønsker du at dine melorm skal holde længe så smid dem på køl og tag den mængde ud du skal bruge på en uge hvor du så fodrer dem.

 

Hvad vejer en melorm og hvor stor bliver den?

Melorm er ikke bare melorm her hos Monis, vi har 3 forskellige størrelser på melorm.

De små melorm er ca. 13 mm (1,3 cm) og passer fint til mange mindre dyr så som små gekkoer, frøer samt mindre firben og øgler.

Små melorme vejer ca. 0,3-0,5 gram pr individ.

Almindelige størrelse melorm som man kan købe i de fleste dyrehandler i Danmark måler ca. 20 mm og er meget brugt til større øgler, insektædende fugle, store tudser og fjerkræ.

Almindelige melorme vejer ca. 0,6-0,8 gram for en næsten voksen larve.

Denne størrelse er den de fleste mennesker køber og tror at denne type er den største på markedet.

Der findes dog en størrelse som er endnu større end den almindelige størrelse melorme.

Denne er kendt under navnet kæmpe melorm men er ikke det samme som en zophobas larve som mange mennesker forveksler den med.

Kæmpe melormen er der i mod en gensplejset melorm der er fremavlet i fangeskab så den er større end almindelige melorm.

Den er ikke naturligt forekommen men måske mere en form for gensplejset ko hvor den ikke lever så længe men der er enormt meget kød på den.

Disse melorme måler ca. 30 mm (3 cm) Og kan bruges til større fugle, varaner, skægagamer, fjerkræ og akvariefisk så som malavi ciklider.

Kæmpe melorm vejer ca. 1,2-1,5 gram for en næsten voksen kæmpe melorm.

Hvor kommer melorm fra?

Melorm også kendt som Tenebrio molitor kan spores tilbage til det sydlige Europa hvor den levede i naturen i skoven.

Her levede larverne af forskellige plantefibre og hvad de ellers kunne finde i skovbunden.

Melorm er også kødædere så derfor levede melorm også af døde dyr og odsler.

Dette kan du også benytte hvis du ønsker at konservere et dødt dyr.

Som menneskene stille og roligt begyndte at bygge huse og dyrke markerne blev melorm mere og mere et skade dyr.

Efter noget tid fandt man ud af at melorm var fantastiske at bruge som dyrefoder fordi det var en naturlig spise for rigtig mange fjerkræ.

Efterhånden som europa blev mere og mere bundet sammen med handels veje og import samt eksport fulgte med melorm med i korn og andre handels vare.

På den måde blev melormen mere og mere udbredt i hele europa og grundet dens evne til at gå i dvale ved lave temperaturer kunne den også overleve andre steder end i Sydeuropa.

Melormen bredte sig derfor ud over det meste af europa i løbet af få år og er i dag at finde i stort set alle lande i opdræt.

Melorm er både at finde som industri opdræt og som hobby opdræt her i Danmark, som industri opdræt bliver melorm produceret til menneskeføde.

 

Kan man spise en melorme?

I nutidens Danmark har flere og flere gourmet kokke travlt med at servere insekter for deres gæster.

Melorm er en del af menuen mange steder og også insektmel lavet på melorm er ved at vinde frem i det danske land.

Selve tanken om at spise melorm ligger mange mennesker fjernt og de fleste producenter arbejder også på at de skal blive mere indbydende at spise.

Der findes derfor opskrifter på fastelavnsboller med melorm, salater med melorm proteinbarer med melorm.

Stort set alt kan man få i dag med melorm og supermarkederne er ælde vilde med ideen om en ny og spændende vare.

Alle steder snakkes der om at melorm kan være med at til nedbringe vores CO2 udslip hvis blot vi vil spise insekter.

Der er i skrivende stund fra fødevareministeren også lagt op til en lov om håndtering og servering af insekter på danskernes middags bord.

Det hele virker som en virkelig god ide.

Ingen tænker dog over det virkelige problem der er ved at mennesker skal indtage insekter men det kan du læse meget mere om i dette blog indlæg som vi har skrevet om allergi ved insekter.

 

Er melorm virkelig sunde eller usunde for dyrene?

Dette spørgsmål har flere svar for der er virkelig mange meninger omkring dette emne.

Som udgangspunkt er melorm ikke et specielt godt foder til krybdyr men til eksempelvis fugle og fjerkræ er tingene helt anderledes.

Til fjerkræ her i blandt høns har flere undersøgelser vist at æglægnings procenten stiger med op til 30% hvis dyrene får melorm 1-2 gange om ugen i deres kost.

Derudover så er melorm altid blevet udråbt som værende en synder og noget man ikke skulle give sine dyr.

Faktum er dog at der mange gange bliver solgt for dårlige melorm i handlen, melorm som er opdrættet på hvedeklid eller generelt dårlig foder,

Dermed så bliver foderværdien også væsentligt forringet for de dyr der spiser dem.

Hvis nu i stedet at melormen var opfodret med noget godt og nærende foder, så ville dens næringsværdi også være det tilsvarende bedre og dermed også sunder for dyrene.

Derfor skal du som forbruger altid sørge for at give dine dyr et foder som gør dem sunde og nærende.

I stedet for at give dine melorm hvedeklid som der absolut ingen næring er i, så giv dem i stedet noget knust havre, hvede, byg og sojaskrå, dette gør at dyrene bliver mættede med mere protein og mindre fedt.

Melorm vil altid være fede i det og de bør kun gives som snack til krybdyr ikke som et hovedfoder.

Husk på at dit foderdyrs kondition afspejler hvor godt dit dyr får det når det spiser det…

 

Hvad gør jeg hvis jeg har fået melorm i mit mel?

Hvis du har eller er i den uheldige situation at der er sluppet nogle melskrubber ud og de nu har invaderet dit mel så er der desværre kun et at gøre.

Selv om det er møg irriterende så kan du desværre kun tage alle dine mel og korn produkter og smide dem i skraldespanden.

Derefter er der kun at støvsuge rigtigt godt inde i det invaderede skab og lade skabet stå i ca. 6 måneder inden du igen kan bruge det skab til mel og kornprodukter igen.

Det er derfor også ekstremt vigtigt at du holder dine foderdyr, et sted hvor der ikke er den store chance, for at eventuelle udbrydere kan komme til dit køkken.

Sker skaden så kan insekt gift også være en løsning for at bekæmpe problemet, men for at være helt sikker anbefaler vi at et invaderet skab ikke bruges i 6 måneder efter endt behandling.

Hvor kan man købe melorme?

Du kan kjøpe melorme lige her på siden og i alle de beskrevne størrelser.

Vi har en politik hos Monis om at vi altid vil levere den absolut bedste kvalitet af melorm på markedet til dig som kunde.

Der er ikke noget være end at få leveret nogle melorm som har lagt på køl meget længe, er udsultede og uden næring for dine dyr.

Dette vil vi gerne bekæmpe.

Vi sælger melorm til dig uden at love dig en masse som vi ikke kan overholde alligevel.

Her får du ingen økologiske melorme for dette er en illusion som de fleste hopper lige i med begge ben på.

At lave økologiske melorm vil være stort set umuligt men vi lover dig at vores melorm er fodret med det bedste for dem og deres nærigs evne.

Hvad enten du skal kjøpe melorm til dine høns, krybdyr, fugle eller akvarie fisk så får du altid den absolut bedste kvalitet her hos monis.

Acceptér

Denne side bruger cookie for at forbedre din handle og brugeroplevelse. Ønsker du at læse mere om hvordan vi bruger cookies og vores politikker omkring dette så klik her