Pasningsvejledning til græsk landskildpadde (Testudo hermani (boetgeri)

Pasningsvejledning til græsk landskildpadde (Testudo hermani (boetgeri)

Af : Tommy - Kategorier: Pasningsvejledning til Krybdyr
star
star
star
star
star

Den græske landskildpadde er en af de meste udbredte arter inden for krybdyrs hold i det private hjem.

Men der foreligger flere myter og forskellige meninger om hvordan en græsk landskildpadde skal passes.

Efter mere end 20 års erfaring med forskellige skildpadder er denne vejledning produceret for at både nye og erfarne skildpadde folk kan få et hurtigt og simpelt indblik i hvordan en græsk landskildpadde egentlig bør passes.

Hvad hedder græsk landskildpadde på hvilket sprog og hvor god er den til begynder?

Græsk landskildpadde har nok fået sit navn efter turismen i det sydlige Europa har taget dyr med hjem fra naturen og fortalt om deres tur til det græske ørige.

Den græske landskildpadde heder på engelsk hermans torotise efter sit latinske navn testudo hermani.

Den græske landskildpadde består af 3 forskellige underarter som følger:

Testudo hermani boettgeri, der er den største af de 3 arter og er lokaliseret i det østlige Europa i lande Serbien, Kosov, Nord Makadonien, Romænien, Bulgarien, Albanien, Tyrkiet og Grækenland hvor de lever i den vilde natur.

 Testudo Hermani Hermani der er den næst mindste af de 3 underarter og som har udbredelse i det sydlige Europa primært på små øer i Spanien hvor De Baleariske Øer er hjemsted for arten.

I Frankrig er arten udbredt på øen Corsica mens den i Italien er at finde på Sicilien og Sardinien.

Testudo Hermani Hercegovinensis er først for nyligt anerkendt som en selvstændig art men lever i naturen nær kysten i Bosnien Herzegovina, Kroatien og Montenegro og er den absolut mindste af de anerkendte arter inden for den græske landskildpadde.

Hvor aktiv er græske landskildpadder?

Den græske landskildpadde er temmelig aktiv og vandre hver dag mange km for at finde sin føde og har derfor behov for en hvis størrelse terrarie, men egner sig også godt til hold i haven eller uden døre på friland.

Ofte sælges skildpadden som værende en god begynder skildpadde til terrarie hold men dette er ofte lidt misforstået hvilket vi kommer tilbage til senere.

Sværhedsgraden beskrives dog som let og god til begyndere.

Hvilken størrelse terrarie skal græsk landskildpadde have og hvordan bør det indrettes?

Græsk landskildpadde er en art der kræver både fugt og tørke hvorfor at den gerne skal have en åben kasse eller terrarie.

For at have et minimumsmål på terrariet skal følgende skildpaddens underskjold måles fra hoved til hale.

Længden på terrariet skal således være 8x længden på bundskjoldet på skildpadden.

Dybden på terrariet udregnes ved at taget længden af bundskjoldet på skildpadden og gange med 4.

Skal flere skildpadder gå sammen lægges der 20% til målene ved at gange målet med 1,2 og lægge 0,2 til dette mål for hver ekstra skildpadde der skal i terrariet.

Altså har man 5 skildpadder hvor den største måler 6 cm i bundskjold fra hoved til hale vil formlen se sådan her ud:

Længde = 6 cm x 8 x (4x0.2+1) = 86,4 cm 

Brede= 6 cm x 4 x (4x0,2+1) = 43,2 cm.

Størrelsen på kassen eller terrariet afhænger altså af størrelsen og mængden af skildpadder.

I udgangspunkt er græsk landskildpadde ikke særligt egnet til hold i terrarie, da skildpadden gerne vil dvales og derfor egner sig særligt godt til at holde på friland i haven eventuel med adgang til drivhus.

Ønsker man alligevel at have græsk landskildpadde i terrarie vil det oven for beskrevne være minimums mål men terrariet må gerne være større.

Hvordan skal terrariet opbygges for at skildpadderne trives bedst muligt?

Når der holdes krybdyr i fangenskab er det vigtigt at huske at lave så naturlige omgivelser så muligt for dem.

Ved den græske landskildpadde handler det om at imitere dens naturlige omgivelser på bedst mulig måde hvorfor træflis, spåner og andet ikke er en god ide.

Til en græsk landskildpadde er den optimale bund en blanding af jord så som Dragon Bio Ground og sand så som Dragon Bio Calcium.

Her blandes der en blanding hvor der køres ca. 50/50 af både jord og sand.

Lad være at blande grus eller andre store sten i bundlaget da skildpadden kan finde på at spise dette og dermed få forstoppelse der ofte fører til dødsfald.

Sten der er større end skildpadden kan godt bruges men må ikke placeres under varmelampen.

Det er en god ide at lave små bakker og eventuelt placere rødder og grene i terrariet som giver naturlige skjul for skildpadden også.

Her kan Kork være en glimrende mulighed men også andre materialer kan være fine, det vigtige er at lave forhindringer som ikke er for høje eller hvor skildpadden kan vælte om på ryggen under varmelampen.

Dette kan føre til overophedning og dehydrering og unødvendige dødsfald.

Hvis man tager udgangspunkt i en dansk have og ser på jordbund samt jordsammensætning og forsøger at imitere dette vil man være nået langt.

Tag eventuelt udgangspunkt i billeder fra internettet af den sydeuropæiske natur og forsøg at imiter dette på bedst mulige måde når det kommer til indretningen af terrarie.

Er der mulighed for det vil det være klart at anbefale at holde græsk landskildpadde på friland i sin have hvor den kan beskyttes mod rovdyr med net og indhegning, dat dette vil være det der kommer tættest på dens naturlige habitater.

Hvor varmt skal en græsk landskildpadde have det og hvor tit skal den have vand?

En græsk landskildpadde har brug for en varm og en kold ende i terrariet når den holdes inden døre.

Den varme ende laves med en varmelampe eller et varmespot hvor temperaturen skal ligge på mellem 38 og 40 grader målt på i bundmaterialet under varmelampen.

I den kolde ende skal temperaturen ligge på mellem 20 og 22 grader så almindelig stue temperatur.

Selv om temperaturen skulle være på 18 eller 19 grader i den kolde ende er der ingen grund til at lave ekstra varme i den kolde ende da den græske landskildpadde ofte i naturen ofte oplever at temperaturen er lavere end de 20 grader.

Det er vigtigt at skildpadden kan gå fra varm til kold ende da den så får muligheden for at temperatur regulere.

Uden varme vil skildpadden ikke kunne fordøje og uden en kold ende vil den på sigt dehydrere og overophede.

For at kunne optage D3 vitamin og dermed kunne optage kalk er det vitigt at skildpadden også får UVB lys, dette kan enten laves ved hjælpe af en kombineret UVB og varme pære eller ved hjælp af et rør.

En UVB pære er ofte ikke en god løsning da denne skal placeres vandret for at kunne give den rette mængde UVB og samtidig skal pæren placeret relativt tæt på for at have en effekt.

For råd og vejledning om den rette løsning kan vi hos Monis hjælpe dig så du ikke ender med en forkert løsning der skal skiftes efter kort tid.

I naturen lever den græske landskildpadde som tidligere beskrevet tæt på havet eller på anden vis i områder hvor der er varmt og for os mennesker virker det også som tørre områder.

Men da nattetemperaturerne falder og der derfor bliver udledt en del dug eller havgus vil jorden og planterne få væsken på denne måde.

For at efterligne dette er det derfor vigtigt at benytte en blomster forstøver og overbruse hele terrariet 1 gang dagligt og gerne om morgenen.

Nogle gange er det en god ide at holde en pause på 1-2 uger for at tørre bundlaget ud for derefter at fugte det godt op igen.

På den måde vil bakterier og andre sygdomme ikke have optimale forhold da disse lever steder hvor der er høj fugtighed og god varme.

Den græske landskildpadde drikker gerne fra vand skål og det kan derfor være en god ide at have en lav skål inde i terrariet som skildpadden kan kravle op i uden at vælte om på ryggen.

Her kan der anvendes terrarie skåle men der kan også anvendes underskåle til potteplanter der har samme virkning.

Skal min græske landsskildpadde i bad?

Lad os starte med at slå fast at en skildpadde i naturen ikke kommer i bad for at kunne komme af med sin afføring.

Forskning har vist at når skildpadder puttes i bad for at komme af med deres afføring hver uge så ødelægger det skildpaddens tarmflora og samtidig fjernes evnen til at optage foderet på den bedste mulige måde.

Græske landskildpadder er fra naturen indrettet sådan at de kan bruge op til 3 uger på at fordøje deres foder.

Det betyder at når de sættes i varmt vand for at komme af med afføring så tvinges skildpadden til at udlede noget foder der ikke er fuldt udnyttet.

Nogle mener at det er en god ide fordi skildpadden så ikke sviner terrariet til men vil man sin skildpadde det bedste så er dette absolut ikke en god ide.

Hvad spiser en græsk landskildpadde?

En græsk landskildpadde er grøntspisende og skal derfor fodres med græsser og andet ukrudt når dette er muligt i sommerperioden.

Her er mælkebøtter, vejbred, skvalderkål bredbladet græs, bøgeblade, jordbærblade, elmeblade og meget andet fremragende foder til dyrene.

Forskellige sucluenter så som figenkaktus og andre bladkaktus kan også være gode foderemner.

Når vinteren rammer eller den danske sommer viser sig fra en ekstra tør vinkel kan det være nødvendigt at se på færdige skildpaddefoder men ikke alt er lige godt.

Agrobs Pre Alpin testudo er et af de foderemner som flest der holder europæiske skildpadder sværger til som hovedfoder.

Foderet er udviklet ud fra skildpaddens naturlige fødekilder og forskellige græsser og urter er presset i en pille der opblødes i vand.

Nogle skildpadder skal tvinges til at spise det ved at de sultes over en periode men dyrene tager ikke skade af dette.

Det kan dog for nogle være grænseoverskridende og derfor findes der også mange andre foderemner som kan bruges.

En af de måder der kan fodres er ved at bruge tørrede blomster, tørret ukrudt og blande dette med pre alpin testudo eller anden form for frisk grønt.

Vitaminer og mineraler er vigtige for en god knogle og skjoldvækst hos græsk landskildpadde.

For at sikre at den græske landskildpadde får de optimale vitaminer og mineraler er det vigtigt at give tilskud til foderet.

Foderet i fangenskab kan ikke stå alene da foderet ofte ikke har de samme betingelser for optag af næring som planterne har i naturen.

Derfor gives der kalk og vitamin ved siden af den daglige fodring.

Kalken skal være uden D3 vitamin da kalk med D3 vitamin vil give skildpadden for meget D3 vitamin da den optager D3 vitamin gennem UVB lyset.

For meget D3 vitamin vil over tid ophobe sig i lever og nyre og føre til svigt af disse hvorefter skildpadden vil dø, dette er derfor vigtigt at kalken er uden D3 vitamin.

En kalk uden D3 vitamin er nekton rep calcium pur som kan bruges sikkert og trygt.

Kalken skal skildpadden have ved hver fodring så fodres der hver dag skal der gives kalk hver dag.

En anden ting der også er vigtig er vitamin og også her er der ting man skal være obs på.

Et tilskud hvor der er for meget Vitamin A i vil skade skildpadden da Vitamin A gør skildpadden blød i skjoldet.

Her anbefales det at bruge Nekton-Multi-Rep da dette vitamin er udviklet med øje for skildpadders behov for vitaminer og mineraler uden at dette overdosseres.

Vitamin gives 1-2 gange ugentligt oven på skildpaddens foder.

Opdræt, formering og pasning af unger af græsk landskildpadde hvordan gør man det?

Skildpadder er æglæggende som mange andre krybdyr og derfor er første skridt til at få små skildpadder at man skal have en han og en hun.

Da den græske landskildpadde trives godt i det danske klima kan man være tilbøjelig til at tro at æggene kan udruges i den danske natur.

Men grundet den korte sommer ender det ofte med at æggene går til inden de klækker, hvorfor det er nødvendigt med en rugemaskine.

Når æggene graves op fra hullet hvor hunnen har lagt sine æg er det vigtigt at sætte kryds på toppen inde ægget flyttes, på den måde sikrer man at ægget ikke vendes men lægges ned i samme position som da det blev lagt.

Ægget placeres herefter i en plastboks med fugtig vermecolite og sættes i en rugemaskine.

Rugemaskinen skal stå på mellem 25 og 31 grader.

Ønskes der flest hanner skal maskinen sættes på 25-28 grader, vil man derimod gerne have flere hunner sættes maskinen på 28-31 grader.

Udrugningen tager mellem 60 og 120 dage.

Når ungerne klækker er det vigtigt at lade dem være i maskinen 1 uge efter klækning til æggeblommen på maven er optaget og for at sikre stærke unger.

Ungerne skal passes på samme måde som de voksne men vil gerne have lidt mere fugt i de første år, husk dog stadig at det er vigtigt at bundlaget tørre ud af og til for at fjerne eventuel bakterievækst.

Er den græske landskildpadde fredet og kræver den certifikater?

Den græske landskildpadde er uanset underart på cites liste 1 der betyder at alt indsamling og salg fra naturen er forbudt.

I skildpaddernes naturlige levesteder er der mange lokale der spiser skildpadderne og efter den katolske kirke i 1600 tallet erklærede at skildpadder var det samme som fisk så disse måtte spises i fasteperioden var den græske landskildpadde næste udryddet i naturen.

I 1970erne blev den officielt fredet og alle dyr skal derfor i dag have et gyldigt cites dokument for at kunne handles lovligt.

Vær opmærksom på at nogle cites dokumenter kan være 1 gangs dokumenter hvorfor disse skal laves om hvis man ønsker at handle skildpadden igen.

Når den græske landskildpadde når en størrelse på over 10 cm skal skildpadden chipes, dette sker ved dyrlægen hvor dyrlægen lægger en lille chip ind i skildpaddens bagben, herefter sendes cites dokument ind til cites sektionen i Danmark der hører under Miljøstyrelsen.

Vær dog opmærksom på at skildpadden kun behøver at blive chippet hvis du ønsker at sælge den, så der er ingen grund til at bruge penge på at få den chippet.

Hvordan ved jeg at min græske landskildpadde er syg?

En af de ting som mennesker frygter er at deres dyr bliver syge og at de ikke ved hvordan man spotter dette.

En vigtig ting for at spotte sygdom ved skildpadder er den ugentlige vejning.

Skildpadderne vejes 1 gang i ugen og vægten kan være svingende.

Hvis skildpadden har tabt sig mere end 10% af sin oprindelige kropsvægt skal man begynde at tænke om der kan være noget galt.

Fordi den græske landskildpadde taber sig 5 gram men vejer 100 gram skal man ikke være bekymret men naturligvis holde øje med det.

Taber skildpadden sig mere end 10% men stadig er aktiv kan dette tyde på parasitter så som orm eller andet som kan kræve behandling hos dyrlægen.

En anden ting som man altid skal holde øje med er synlige skader, hvis skildpadden er halt eller går underligt så undersøg den for sår og andre skader på kroppen.

Øjnene skal gerne være klare, hvis pludselig skildpaddens øjne er indsunkne eller matte kan dette være et tegn på dehydrering.

Blanke øjne kan tyde på infektion hvilket også ofte betyder at skildpadden er inaktiv.

En af de største farer i forhold til sygdom hos skildpadder er infektioner i næse og lunger.

Her er sikre tegn på sygdom fugtig næse eller snot bobler i næseborene.

Her er en liste over ting man skal være obs på ved sygdom.

1: Adfærd er adfærden ændret og er aktiviteten dalet?

2: Er der forklaringer på adfærdsændringen eksempelvis hamskifte?

3: Er der synlige skader som kræver behandling?

4: Er der ændret i pasning eller indretning i forhold til tidligere?

5: Er øjne blanke eller indsunkne?

6: Er vejrtrækning ændret fra tidligere og er der tydeligt besværet vejrtrækning?

Hvis du kan svare nej til spørgsmål 2 og spørgsmål 4 men ja til en af de andre anbefales det at du opsøger en krybdyr kyndig dyrlæge for rådgivning og behandling.

Skal en græsk landskildpadde i vinterhi?

I naturen sover den græske landskildpadde hele vinteren men holder man græsk landskildpadde i terrarium er det stort set umuligt at dvale dyrene.

Derfor anbefales det hvis du ønsker at dvale skildpadden med henblik på avl at holde den på friland.

Her er det vigtigt at skildpadden har et sted i efteråret hvor den kan grave sig ned.

Ofte er man henne i december måned før at skildpadden sover trygt og kan flyttes til et køleskab eller anden form for tempereret opbevaring.

Opbevaringen skal ligge mellem 5 og 12 grader og må ikke komme herunder da dette kan skade skildpadden.

Under dvalen skal skildpadden vejes ca. 1 gang i måneden, hvis skildpadden taber sig kan dette betyde at den ligger for tørt og der skal måske tilføjes mere fugt.

Til opbevaring i vinterperioden anbefales det at bruge cocos humus da dette giver en god ventilering og samtidig også en god fugtopbevaring.

Husk at vinterdvale tager tid og er en proces, man kan derfor ikke bare lægge sine skildpadder i køleskabet og derefter forvente at de lægger sig til at sove.

Det tager tid hvor skildpadderne spiser mindre og mindre for til sidste at lægge sig til at sove i dvale frem til foråret.

Efter vinterdvale er det en god ide at sætte skildpadderne i et bad bestående af 2 spsk. Sukker og 1 tsk. Salt pr 1 liter vand.

Dette giver skildpadderne fornyet energi og hjælper dem med at opnå væske og mineralbalance efter endt dvale.

Tilføjelser, spørgsmål og svar til pasningsvejledning om græsk landskildpadde.

Har du tilføjelser spørgsmål eller andet til denne pasningsvejledning så er du meget velkommen til at kontakte forfatteren af denne vejledning eller Monis.dk.

Målet er at klæde dig så godt på med denne vejledning og sørge for at den nye skildpadde får de bedste betingelser så den får et godt og langt liv.

Skildpadder kan nemlig med den rette pasning opnå en alder på over 100 år og det er derfor vigtigt at skildpadderne får den bedst mulige pasning.

Log ind for at bedømme denne artikel

Relaterede produkter

Relaterede indlæg

Del dette indhold

Tilføj en kommentar

Lav en ny konto

Har du en konto i forvejen?
Login istedet eller Nulstil adgangskode